Photos from Valčiūnai
Weather from Valčiūnai
Thursday, 24 of May
Clear
Clear 10º C
Maximum: 22º C
Low: 12° C
Humidity: 100%%
Visibility: 1.7 km
Thursday, 24 of May
Day
Chance of Rain
Chance of Rain
Maximum: 22º C
Low: 12° C
Friday, 25 of May
Day
Partly Cloudy
Partly Cloudy
Maximum: 24º C
Low: 12° C
Saturday, 26 of May
Day
Clear
Clear
Maximum: 22º C
Low: 11° C
Sunday, 27 of May
Day
Clear
Clear
Maximum: 24º C
Low: 11° C
Zip Code from Valčiūnai
13220
Draugystės
Valčiūnai
13220
SB Valčiūnai
Valčiūnai
13220
Stoties
Valčiūnai
13221
Miško
Valčiūnai
13222
Geležinkeliečių
Valčiūnai
13223
Prūdiškių k.
Valčiūnai
13223
Šiaudinės k.
Valčiūnai
13224
Baboniškių k.
Valčiūnai
13224
Lauko
Valčiūnai
13224
Miško
Valčiūnai
13224
Mokyklos
Valčiūnai
13224
Parudaminio k.
Valčiūnai
13224
Savivaldybių
Valčiūnai
13224
Trumpoji
Valčiūnai
13224
Užupio
Valčiūnai
13224
Vilniaus
Valčiūnai
13225
SB Aidas
Valčiūnai
13225
SB Aitvaras
Valčiūnai
13225
SB Beržiškis
Valčiūnai
13225
SB Galinė
Valčiūnai
13225
SB Melioratorius
Valčiūnai
13225
SB Merkys
Valčiūnai
13225
SB Prūdiškės
Valčiūnai
13225
SB Pumpuras
Valčiūnai
13226
Arliškių vienk.
Valčiūnai
13226
Benkartų vienk.
Valčiūnai
13226
Beržiškių k.
Valčiūnai
13226
Eglinės k.
Valčiūnai
13226
Karužiškių k.
Valčiūnai
13226
Terešiškių k.
Valčiūnai
Hotels
Guest house Auksinė Avis Guest house Auksinė Avis
Pupinės g. 5
LT-02205 Vilnius
AirInn Vilnius Hotel AirInn Vilnius Hotel
Rodūnios kelias 8
LT-02187 Vilnius
Egas Motel Egas Motel
Dariaus ir Girėno g. 17
01124 Vilnius